Taxe de studii + reluare reînmatriculări

Plata taxelor de studii aferente semestrului I, se va face în perioadele 04.11.2019 - 22.11.2019 și 02.12.2019 - 19.12.2019.

Achitarea taxelor restante se va face în perioada 06.01.2020 - 10.01.2020, cu plata unei penalizări, după cum urmează:

  • pentru debite mai mici de 100 de lei, penalizarea este de 10 lei;
  • pentru debite mai mari de 100 de lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului, dar fără a depăși 200 de lei.

Plata taxelor și a penalizărilor se va face exclusiv cu cardul, la facultate. În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Procesului de Învățământ din Universitatea Politehnica Timișoara, art. 57, pct. d), studenții care nu și-au achitat taxele de studii până în data de 10.01.2020 vor fi propuși spre exmatriculare.

De asemenea, începând cu data de 04.11.2019 se reia procesul de reînmatriculare a studenților în anul universitar 2019 - 2020. Taxa de reînmatriculare se va plăti la caseria rectoratului, iar achitaera prealabilă a cuantumului din taxa de școlarizare care condiționează reînmatricularea se va face la facultate.