Programul de formare psihopedagogică

În baza Legii educației naționale 1/2011, a OM 3850/2017 și OM 4129/2018, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității Politehnica Timișoara oferă tuturor studenților înmatriculați în anul I la ciclul LICENȚĂ – Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării pentru profesia didactică – nivelul I. 

Programul de studii se realizează  în paralel cu studiile de licență, cu frecvență, cu finanțare de la bugetul de stat și totalizează 30 de credite transferabile obținute prin finalizarea următoarelor discipline, la care se adaugă 5 credite alocate Examenului de absolvire:

Semestrul 1: Psihologia educației

Semestrul 2: Pedagogie I: - Fundamentele pedagogiei - Teoria și metodologia curriculumului

Semestrul 3: Pedagogie II: - Teoria și metodologia instruirii - Teoria și metodologia evaluării

Semestrul 4: Didactica specializării

Semestrul 5: Instruire asistată de calculator

                     Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Semestrul 6: Managementul clasei de elevi

                     Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Prin finalizarea programului se obține: Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică – nivelul I, însoțit de foaia matricolă în limba română și engleză, prin care se conferă absolvenților dreptul de a ocupa posturi didactice în învățământul preuniversitar obligatoriu, însă numai după obținerea diplomei de studii universitare de licență.

Mai multe detalii: http://www.dppd.upt.ro/