Prezentarea a patra pentru studenții din ani terminali

Ca urmare a cererilor multiple venite din partea studenților, Consiliul de Administrație al UPT a aprobat, în ședința din 09.04.2019, în mod excepțional, pentru studenții din anii terminali:

1. O a 4-a programare a examenelor/evaluărilor/susținerilor de proiecte la două discipline nepromovate, cu activitatea pe parcurs încheiată. Aceasta va fi condusă de titularul/titularii disciplinei/disciplinelor, iar intervalul de susținere al acestor probe este 03.06.2019 - 09.06.2019 pentru ciclul Licență, cu excepția specializării Arhitectură, și 27.05.2019 - 02.06.2019 pentru specializarea Arhitectură și ciclul Master;

2. O a 4-a programare a examenelor/evaluărilor/susținerilor de proiecte la două discipline din planul de învățământ al anului curent, nepromovate, cu activitatea pe parcurs încheiată. Aceasta va fi condusă de o comisie/disciplină alcătuită de Biroul Consiliului Facultății, aprobată de Rector/ Prorectorul de resort, iar intervalul de susținere al acestor probe este 03.06.2019 - 09.06.2019 pentru ciclul Licență, cu excepția specializării Arhitectură, și 27.05.2019 - 02.06.2019 pentru specializarea Arhitectură. Titularul disciplinei nu poate face parte din comisie. Condițiile ce trebuie îndeplinite în acest caz sunt:

a. Proporția celor promovați din totalul studenților înmatriculați la disciplina în cauză, după cele 3 programări, este sub 50%;

b. Studenții să fi fost prezenți la toate cele 3 programări prevăzute de regulament.

Un același student nu poate cumula facilitățiile prezentate la pct. 1 și 2.

Această a 4-a programare va fi în regim cu taxă, la tariful de 250 lei/disciplină, taxă ce va fi achitată la departamentul la care este arondată disciplina.

 
AtaşamentMărime
PDF icon 2019-04-26.pdf94.93 KB