Plata taxelor pentru P3

Taxele aferente susținerii prezentării a 3-a a examenelor se vor plăti exclusiv prin transfer bancar în contul UPT deschis la Trezoreria Timişoara, având următoarele coordonate: 

  • număr de cont pentru taxe de școlarizare: IBAN RO21 TREZ 6212 0F33 0500 XXXX
  • cod fiscal (CUI) al UPT: 4269282

La rubrica observații, pe ordinul de plată se vor specifica următoarele:

  • numele și prenumele, CNP;
  • facultatea și anul de studiu;
  • numele disciplinelor pentru care se plătește.

Pentru ciclul licență, anii I – IV și extensie, taxa de susținere a unui examen în P3 este 60 lei / disciplină. Pentru ciclul licență, anii V – VI, respectiv master, taxa de susținere a unui examen în P3 este 25 lei / disciplină. 

Prezentarea a 3-a pentru studenții din anii terminali se recomandă a se susține până la data de 16.04.2020. Pentru studenții din anii neterminali, termenul pentru susținerea prezentării a 3-a, a examenelor aferente semestrului I, se prelungește pe tot parcursul semestrului II.

AtaşamentMărime
PDF icon Adresa prezentarea a III-a.PDF211.91 KB