Credite de voluntariat

Universitatea Politehnica Timişoara recunoaşte activitatea de voluntariat desfăşurată de studenții din cadrul acesteia, prin acordarea unor credite de voluntariat.

Orice student care a desfăşurat activități de voluntariat în cadrul universității poate primi 2 credite transferabile pentru fiecare an de studiu, cu mențiunea că acestea nu pot fi echivalate cu nicio activitate din cadrul programelor de licență, masterat sau doctorat. Creditele vor fi trecute în suplimentul de diplomă, iar, până în momentul acordării suplimentului, facultatea poate elibera adeverințe care să ateste activitățile de voluntariat.

 

Pentru acordarea creditelor, studenții trebuie să prezinte un portofoliu constituit din:

- scrisoare de recomandare din partea coducătorului organizației şi a cel puțin unui coordonator de activitate care gestionează activitatea de voluntariat în care voluntarul s-a implicat;

- Curriculum Vitae;

- raport de activitate pentru anul solicitării acordării creditelor (Anexa 1);

- câte o imagine de la cel puțin 4 activități (proiecte, întâlniri, şedințe etc.) distincte desfăşurate în cadrul organizației în anul solicitării acordării creditelor;

- copii ale diplomelor obține în urma activității de voluntariat.

 

Portofoliul va fi trimis, în format electronic, la adresa contact@ligaac.ro. După aceasta, va avea loc un interviu, cu o comisie compusă din 3 persoane: un cadrul didactic al facultății, un reprezentant al studenților în Consiliul Facultății şi un reprezentant al organizației studențeşti.

Mai jos veți găsi metodologia oficială UPT și calendarul procesului de acordare a creditelor pentru activitatea de voluntariat.