Burse sociale semestrul II 2018-2019

Documentele necesare pentru bursele sociale sunt:

1. Cerere cf. prezentei anexe (se primește de la secretariat sau listat de solicitant);

2. Adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților;

3. Copii de certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie CI solicitant;

4. Adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți  și student (pentru alte venituri, decât salariul - ex: venituri din chirii, activități comerciale etc.);

5. Adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);

6. Adeverințe cu venitul NET al părintilor/studentului pe luniile ianuarie, februarie și martie, care pot fi, după caz:

  • Adeverință de salariu sau

  • Cupoane de pensie sau

  • Cupoane de șomaj sau

  • Declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate mai sus;

7. Declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate mai sus.

8. Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR. Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

 

În cazul bursei speciale pe caz de boală:

9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează în prevederile art. 6 alin” (2) lit. b).

10. Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care atestă problema medicală.

 

În cazul bursei speciale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

11. Certificate deces părinte (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

 

Dosarele se depun până în data de 19.04.2019, la secretariat parter.

Salariul minim NET pentru luniile ianuarie, februarie, martie este de 1263 lei.

 
AtaşamentMărime
PDF icon anexa.pdf696.13 KB