Burse sociale semestrul I 2019-2020

Documente necesare pentru bursele sociale sunt:
1. cerere cf. prezentei anexe, pagina 2 (formular tip – se primeşte de la secretariat sau listat de
solicitant)
2. adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi
alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu
dizabilități) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
3. copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie CI
solicitant;
4. adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri,
decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
5. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului
agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
6. adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august și septembrie pentru PI
și ianuarie, februarie, martie pentru PII, care pot fi, după caz:
- adeverinţă de salariu sau
- cupoane de pensie sau
- cupoane de şomaj sau
- declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat
venituri în lunile menţionate mai sus;
7. declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte
venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.
8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING,
BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;
 
În cazul bursei sociale pe caz de boală:
9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte
evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se incadrează in
prevederile art. 6 alin" (2) lit. b).
10. Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicala.
 
În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti sau provenit din case de copii:
11. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a
minorului potrivit legii, dacă este cazul.
 
Perioada de depunere a dosarelor este 16.10-28.10.2019, la secretariatul de la parter.
Salariul minim NET pentru lunile iulie, august şi septembrie este de 1263 lei. Se acceptă doar dosare complete!

 

AtaşamentMărime
PDF icon Anexa1_burse_2019-2020-sem.1.pdf757.93 KB