Burse sociale semestrul I 2018-2019

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR ESTE PÂNĂ LA DATA DE 31.10.2018

Documente necesare pentru bursele sociale sunt:

1. cerere cf. prezentei anexe, pagina 2 (formular tip – se primeşte de la secretariat sau listat de solicitant)

2. adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati) aflaţi în întreţinerea părinţilor;

3. copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie CI solicitant;

4. adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);

5. adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);

6. adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august și septembrie pentru PI și ianuarie, februarie, martie pentru PII, care pot fi, după caz:

          -adeverinţă de salariu sau

          -cupoane de pensie sau

          -cupoane de şomaj sau

          -declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate mai sus;

7. declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.

8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, in care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se incadrează in prevederile art. 6 alin" (2) lit. b).

10. Fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicala.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti  sau provenit din case de copii:

11. Certificate deces părinți (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

 Mai multe informații sau pentru cererea care trebuie completată găsiți în documentul de mai jos.

AtaşamentMărime
PDF icon Anexa 1 burse_2018-2019-SEM.1.pdf180.24 KB