Burse sociale - aprilie 2020

Conform hotărârii Consiliului de Administrație al UPT, nr. 35/23.03.2020, s-a stabilit ca bursele sociale aflate în plată în luna martie 2020 să se acorde și în luna aprilie 2020. Nu vor mai beneficia de bursă socială pe luna aprilie studenții care nu au promovat nicio disciplină din semestrul l al anului curent.

De asemenea, studenții care nu au beneficiat în semestrul I de bursă socială, dar acum se încadrează în categoriile de studenți eligibili pentru solicitarea unei astfel de burse (articolul 13 din regulamentul UPT de burse – HS nr. 235/18.09.2017) pot depune dosarul de bursă socială, astfel:

 • formă depunere dosar: exclusiv prin email la adresele maria.petofi@upt.ro si adina.curescu@upt.ro;
 • conținutul dosarului: conform anexei 1 la regulamentul UPT de burse;
 • mod de prezentare documente: fișiere pdf sau format imagine (jpg, gif, tif, etc.);
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (c), din regulamentul UPT de burse: decembrie 2019, ianuarie 2020, februarie 2020;
 • salariul de baza minim net pe economie: 1318 lei;
 • perioadă acordare bursă: aprilie 2020;
 • perioada de depunere dosare: 01 aprilie - 16 aprilie 2020.

În momentul reluării activităților "față în față", dosarele fizice vor fi depuse la secretariatul facultăților.

Pentru soluționarea eventualelor probleme privind documentele din dosar, studentul va specifica în textul mesajului numele și prenumele, anul de studiu, specializarea, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-urile facultăților și pe mijloacele de comunicare specifice studenților.

Documente necesare pentru bursele sociale sunt:

 1. cerere cf. prezentei anexe, pagina 2 (formular tip)
 2. adeverințe de școlarizare de la frații/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum și alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati) aflați în întreținerea părinților;
 3. copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie CI solicitant;
 4. adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri, decât salariul – ex. venituri din chirii, activități comerciale etc.);
 5. adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 6. adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile decembrie, ianuarie, februarie, care pot fi, după caz: - adeverință de salariu sau cupoane de pensie sau cupoane de șomaj sau declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate mai sus;
 7. declarație pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el și familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate mai sus.
 8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 1. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, in care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se incadrează in prevederile art. 6 alin (2) lit. b).
 2. Fişa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicala.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

 1. Certificate deces părinți, hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul. 

În cazul în care vă aflați în imposibilitate de a obține documentele menționate anterior, vă rugăm să trimiteți un email la adresa probleme_studenti@upt.ro .

 

AtaşamentMărime
Fişier Anexa 1 - burse sociale aprilie.docx51.88 KB