Actele necesare înscrierii la AC

De ce acte ai nevoie pentru a te înscrie la AC?
 
  • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă în original 
  • Copie după foaia matricolă
  • Copie după buletinul/cartea de identitate a candidatului
  • Certificatul de naștere
  • Adeverință medicală 
  • Patru fotografii color tip diplomă
  • Dovada achitării taxei de înscriere
  • Declarație pe proprie răspundere 
 
Pentru candidații care au mai terminat o facultate se adaugă:
  • Diploma de licență sau de absolvire 
  • Adeverință de student și foaia matricolă parțială
 
Pentru a mai economisi din timp, puteți completa fișa de înscriere și online: https://admitere.upt.ro/
 
Mai multe inforimații puteți găsi pe site-ul univeristății: http://www.upt.ro/Informatii_acte-necesare-pentru-dosarul-de-inscriere-2018_949_ro.html 
 
Multă baftă!