Achitarea taxelor de școlarizare restante

În  perioada 10.09.2018 – 21.09.2018 se mai pot achita taxele de școlarizare restante pe semestrul I și II după cum urmează:

a) ​​​Studenții cu taxe de școlarizare restante pe semestrul II pot achita aceste taxe condiționat de plata următoarelor taxe de penalizare:

Pentru debite mai mici de 100 lei, penalizarea este de 10 lei;

Pentru debite mai mari de 100 lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului fără a depăși 150 lei;

b) Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor de școlarizare pe semestrul I se pot reînmatricula în anul universitar curent cu plata taxei de reînmatriculare și a penalizărilor menționate la punctul a)

Taxele de școlarizare, penalizările și taxa de reînmatriculare se vor plăti la casieria Rectoratului.