Accesul studenților UPT în cămine

După ce va fi încheiată integrarea sistemului de control-acces în rețeaua IT UPT, în toate căminele UPT accesul se va face exclusiv pe baza cardului de student UPT (cardul de acces la bibliotecă).

Toate cardurile de student UPT care au fost prelungite în acest an universitar pot fi folosite direct pentru accesul în căminele UPT.

Studenții care au card de student UPT, dar NU l-au actualizat în acest an universitar, trebuie să se prezinte la Biblioteca UPT pentru prelungirea valabilității cardului, cu carnetul de student vizat pe anul în curs.

Studenții care NU au card de student UPT trebuie să se prezinte la Biblioteca UPT, cu carnetul vizat pe anul în curs, pentru eliberarea cardului.

Cardurile prelungite, respectiv eliberate, urmează a fi înregistrate pentru a permite accesul în cămine.