Accesul în cămine

Începând cu data de 1 MARTIE, accesul în cămine se va face doar cu noile carduri de acces, eliberate de către Biblioteca U.P.T.

Posesorii de carduri sunt rugați să-și activeze opțiunea de acces în cămine la Biblioteca U.P.T.

Locatarii căminelor care nu au carduri (studenți U.P.T., studenți ai altor Univarsități, sportivi, etc), trebuie să se prezinte la Biblioteca U.P.T. pentru eliberarea și activarea cardurilor de acces.

Angajații U.P.T. căminizați și cei angajați în cadrul Direcției Sociale, se vor prezenta la Rectorat – biroul personal – Dna Roman M., pentru ridicarea cardului, ce urmează a fi activat pentru accesul în cămine, la Biblioteca U.P.T.

Mai multe detalii găsești aici.