Precizări privind elaborarea și prezentarea lucrării de licență/proiectului de diplomă

În atașamentul articolului se regăsește un document cu detalii în legătură cu elaborarea și prezentarea lucrării de licență/proiectului de diplomă.

Dorim să evidențiem articolul 13 din acest document:

Art. 13. Partea practică prezentată (opțional) membrilor Comisiei constă în demonstrarea funcționării sistemului propus (fie un ansamblu de echipamente/circuite și software eventual legate la un proces, fie doar parte hardware, fie doar parte de aplicație software, fie – în cazuri speciale, când demonstrația nu se poate face altfel - secvențe video care demonstrează funcționarea) într-una din situațiile precizate în tabelul cu date despre candidat și lucrare, conform Art. 2, pct. e. Dacă funcționalitatea nu poate fi dovedită sau dovedită parțial, atunci notarea va ține cont de aceasta prin cotă parte proporțională cu funcționalitatea. Dacă lucrarea nu are parte practică sau aceasta nu este prezentată, nota obținută poate fi max. 9. În situații justificate, ținând seama de tipul (specificul) și valoarea lucrării, notarea de către Comisie poate să se abată de la această regulă (spre exemplu în cazul studiilor teoretice/bibliografice, lucrări de cercetare cu simulare etc.), la atenționarea din partea conducătorului științific, exprimată în scris în rubrica de comentarii a punctului A2 din fișa de evaluare. În acest caz, conducătorul științific poate rectifica pozitiv nota acordând punctaj la acea rubrică. Dacă complexitatea temei o impune, conducătorul științific poate solicita în același mod ca mai sus, asimilarea rezultatelor unor simulări cu proba practică, în acest caz prezentarea derulându-se în același regim cu proba practică.