ANOSR

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

- Prezentare generală -

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 15 ani, are ca scop principal  reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.
ANOSR își are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, când liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonări centrale și eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești, are loc Adunarea Generală de Constituire, la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară. ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică în aprilie 2000, printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine astfel prima federație națională studențească din România.                                                                                                                      
Activitatea ANOSR este guvernată de anumite valori și principii, care ne ghidează pe drumul reprezentării studențești. Acestea sunt: principiul democrației, al libertății, principiul legitimității și cel al reprezentativității, deschiderii, transparenței, independenței, non-partizanatului, legalității, competența, unitatea, non-violența și continuitatea.
ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 30 de  universități, atingând un număr de peste 80 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.
La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România, membru la rândul său în European Youth Forum și în World Assembly of Youth, fapt ce legitimează reprezentativitatea ANOSR la nivel internațional. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.
ANOSR reprezintă studenții din România în Biroul Executiv și Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) și este înregistrată în Repertoarul ONG al Camerei Deputaților.
  Activitatea ANOSR constă în influențarea politicilor educaționale și de tineret din România, identificând și formulând poziția studenților prin studii, consultări, analize și poziții. De asemenea, ANOSR este un important actor al societății civile românești, implicându-se activ în problemele de actualitate din domeniul civic.

Cele mai importante proiecte desfășurate sub egida ANOSR sunt:
● Bologna în Universități - o serie de conferințe pentru informarea studenților din România asupra celor mai importante instrumente de îmbunătăţire a calității învăţământului superior pe care Procesul Bologna le oferă prin principalele sale linii de acţiune.
● Gala Profesorului Bologna - reprezintă singura campanie din România, desfășurata anual, care promovează învățământul centrat pe student prin premierea și încurajarea „profilor tari” din universități, care sunt adevărate modele de profesionalism și dedicare.
● Universități de Vară pentru Elevi - proiect desfășurat în parteneriat cu Consiliul Național al Elevilor, vine în sprijinul liceenilor printr-o simulare a vieții de student, menită să asigure o alegere responsabilă și informată privind viitorul academic al acestora.

Printre proiectele interne ale ANOSR, se numără:
● Next HR, Next PR, Next FR și Next Junior - axate pe dezvoltarea profesională pe diverse domenii a voluntarilor organizațiilor studențești membre;
● Traininguri de reprezentare studențească la nivel regional, urmate de Trainingul Național de Reprezentare Studențească - destinate pregătirii studenților în vederea reprezentării în structurile decizionale ale universităților;
● Adunările Generale și Forumul Organizațiilor Studențești din România sunt evenimente interne care reunesc toate organizațiile studențești membre, cu scopul instruirii prin variate traininguri și a stabilirii direcției de funcționare a ANOSR și, implicit, a mișcării studențești.

De-a lungul timpului, activitatea ANOSR, prin consecvență și determinare, a înregistrat reușite precum: adoptarea Statului Studentului (Codul drepturilor și obligațiilor studentului), prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților, realizarea celui mai mare studiu național studențesc (20000 de studenți, în anul 2011) și a petiției record „Studenți pentru viitorul României!” (peste 10000 de semnături adunate în anul 2013), facilitarea primei mobilități interne a studenților din România și elaborarea primelor documente programatice privind Mișcarea Studențească și rolul ei în societate. De asemenea, ca singur reprezentant legitim al studenților din România la nivel european și global, ANOSR a realizat primele dezbateri din România privind Calitatea în Educație și Procesul Bologna. De asemenea, ANOSR a derulat de-a lungul istoriei sale mai multe acțiuni de protest împotriva unor măsuri luate de decidenți în domeniul educațional. Cele mai recente astfel de mișcări au fost campania 6 pentru educație, în noiembrie 2013, când aproape 10000 de studenți din întreaga țară au protestat în stradă, militând pentru importanța finanțării sistemului educațional, precum și mișcările de tip occupy din aprilie 2015, când studenții au militat pentru obținerea participării în procesul de alegere a rectorilor într-o proporție de minim 25% din totalul electoratului.

Împreună, REPREZENTĂM VIITORUL!