Concluzii Ceaiul de 5 Credite/Întâlnirea cu Decanul

Rezultatele Ceaiului de 5 Credite prezentate la Întâlnirea cu Decanul din data de 03.12.2015

În urma campaniei de strângere a opiniilor studenților despre facultatea noastră, am extras statisticile cele mai importante precum și o serie de păreri exprimate în scris de studenți.

Statistici generale

Opinii centralizate: 142

Studenții au fost rugați să numească materiile pe care le consideră folositoare din perspectiva lor.
Mai jos găsiți o statistică pentru fiecare an de studiu.

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

În schimb, materiile dorite de studenți sunt:

Mai multe limbaje de programare - 43

Arduino - 3

Inteligența artificială - 2

Comunicare - 3

Criptografie - 1

Web development - 3

Educație în domeniul juridic - 1

Procesare imagini - 2

Bioinginerie - 1

Rețele neuronale - 1

Mecanică - 1

Psihologie - 3

Management - 2

 

 

Următoarele întrebări adresate studenților au fost:

Dacă la ore profesorul nu își dă interesul, ce faci?

Dacă ai acționa, cui i te-ai adresa?

Dacă ai face o schimbare în facultate, care ar fi aceasta?

În cele ce urmează, am împărțit ideile regăsite între răspunsurile studenților în două categorii: nevoi generale (idei pronunțate de mai mulți studenți) și sugestii pertinente (idei pronunțate de unul sau doar câțiva studenți, dar demne de luat în considerare).

Nevoi generale

1. Dorința de a exista mai multe locuri de stat jos amplasate pe holuri, la fiecare etaj etc., unde studenții pot să-și petreacă timpul între ore

Anul trecut a existat un proiect din partea studenților de la Arhitectură, care au avut în plan un nou design pentru holul Electro, dar acest proiect a eșuat din păcate. Deoarece nu există suficient spațiu pentru amplasarea băncilor, se vor pune măsuțe și scăunele în corpul B.

2. O îmbunătățire a magazinului și/sau a ofertei acestuia

Domnul Dan Daniel se ocupă de gestionarea spaţiilor din facultate şi va fi informat în ceea ce priveşte terminarea contractului chioşcului actual din facultate.
La un moment dat se voia deschiderea unui alt magazin în corpul D, dar proiectul a fost respins căci se crea concurenţă firmei deja existente în facultate, deşi concurenţa e benefică.
Se va discuta în consiliu despre acest fapt.

 

3. Imbunătațirea imaginii fațadei corpului Electro.

La realizarea exteriorului clădirii au ajutat persoane de la arhitectură, fiind considerat ok ca şi aspect şi culoare. Bineînţeles, va trebui reînoita din când în când.

4. Să fie îmbunătăţit site-ul, actualizat la timp cu informaţii utile studenţilor

Reprezintă o prioritate pentru actuala conducere. Cei care lucrează la site nu au motivaţie financiară, de aceea durează mai mult. S-a dorit şi crearea unei aplicaţii unde studenţii să îşi poată vedea întreaga activitate, astfel s-ar uşura activitatea secretarelor şi s-ar evita greşelile. 

5. Orarul nu este bine organizat și avem ore la Chimie Centru sau Rectorat.

Aici ar trebui să se ţină cont de faptul că intervalul orar petrecut în facultate diferă în funcţie de săptămână pară sau impară și de numărul sălilor disponibile pentru AC. În ceea ce priveşte orele de la Rectorat, nu se poate face nimic în acest sens deoarece acolo se află Departamentul de Matematică, iar la Chimie Centru au fost solicitate săli deoarece în corpul Electro nu sunt suficiente. Orarul s-a încercat a se realiza cât mai lejer deplasării de la un corp la altul.

6. Dotarea băilor cu hârtie igienică/săpun lichid

În corpul B au fost puse consumabile la etajele de care răspunde AC-ul. În corpul A dispar destul de repede, de aceea nu există.

 

7. Să mai fie pus un automat. 

Se va propune suplimentarea numărului de automate din facultate şi se va discuta şi despre poziţionarea acestora

 

Sugestii pertinente

1. Predare în ritmul studenților: propunerea de a se încuraja scrisul la tablă, în loc de trecerea furtunoasă prin zeci de slide-uri
“Să nu se mai predea atât de mult cu proiectorul, mai bine ne predă ce e mai important și ce trebuie explicat la tablă, pentru că trebuie și profesorul să scrie, predarea se face într-un ritm în care mai și poți să întelegi, pe când cu proiectorul dacă e o schemă mai complicată sau un desen ș.a.m.d. îți spune opt cuvinte despre ea și trece mai departe. Mai bine predau esențialul și trimit după aceea cursurile în varianta digitală, la materiile la care s-ar putea renunța la proiector.”

2. Studenţii iși aleg secția înainte să fie informați ce înseamnă fiecare.

Legea prevede alegerea secţiei încă dinaintea examenului de admitere sau la confirmări. Ideea e ca studentul să ştie ce vrea încă de la început, să ştie să caute deoarece informaţii se găsesc.

3. Existența unui sistem audio în sălile de curs, pentru a se putea auzi totul mai clar.

Se dorește instalarea unor proiectoare noi (în D1 a fost montat deja), și odată cu acestea e posibil să se monteze și sisteme audio în unele săli.

4. Dotarea laboratoarelor cu sisteme noi de calcul și dispozitive specifice materiilor.

Se vor achiziționa pe viitor noi echipamente pentru laboratoare, așa încât studenții să nu mai fie nevoiți să cumpere din banii lor cele necesare în vederea desfășurării laboratoarelor (plăci, cabluri, etc). Acum avem și un laborator nou la etajul 3 în parteneriat cu o anumită firmă.

5. Repartizarea la limbile străine și orarul acestora ar trebui afișate înainte de alegerea sportului.

A fost o problemă la nivel de Departament de Comunicare şi Limbi Străine. S-a rezolvat problema şi se vor lua măsurile necesare să nu se mai repete.

 

6. Săli de lectură

Au fost găsite niște săli exclusiv dedicate studiului, astfel fiecare student poate merge acolo în pauze, dar și la finalul programului. În presesiune studenţii vor putea merge să înveţe în sala A212 în intervalul orar 20-24, iar în sesiune se vor cere A212 şi A110, disponibile de la 7 la 24.

7. Acces limitat la bazele sportive

Se vor sesiza aceste nereguli la COSPol, deoarece ei se ocupă de această parte.