Erasmus+

 

Ce este Erasmus+?

Erasmus+ este un program european în domeniul educaţiei, care va continua şi dezvolta pachetul Lifelong Learning Programme, Youth in Action, Jean Monet, Erasmus Mundus.   

Erasmus+ pleacă de la ideea că, investind în educaţie şi formare, se va reuşi deblocarea şi stimularea potenţialului oamenilor, indiferent de vârstă sau de nivelul lor anterior de şcolarizare. Beneficiarii şi cei din jurul lor îşi vor dezvolta propria personalitate, vor dobândi noi competenţe şi vor putea spera la perspective mai bune privind locul de muncă şi progresul în carieră.

Erasmus+ este un program plin de beneficii pentru studentii,acestia:obţin studii europene, viziteaza ţări noi, cunosc culturi şi oameni diferiţi, își îmbogăţesc nivelul de cunoaştere a limbilor străine, şi, nu în ultimul rând, învață să-și depăşească propriile limite.

 

Dosar:

· Formular de candidatură

· Foaie matricolă parţială de uz extern

· Copie atestat de cunoaştere a limbii stăine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European    Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2.

· Candidaţii la mobilităţi de studii care solicită suplimentul la grant: adeverinţă de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obţinerii unei burse sociale în UPT.

· Pentru stagii de practică în companii ale studenţilor şi absolvenţilor: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă

· Pentru stagii de practică ale absolvenţilor: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Unde?

Studentul poate alege universităţi din următoarele țări: Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Spania,etc.

Printre universitățile care pot fi alese se numără: Salzburg University of Applied Sciences, Université de Liège, Oulu University of Applied Sciences, Université de Rennes I, University of Stuttgart, Politecnico di Milano, Technical University of Madrid.

 

Mai multe informații găsești aici.