Cercetare AC

CCCTI - Centrul de Cercetare în Calculatoare si Tehnologia Informatiei - 

http://research.cs.upt.ro/

CCCTI-UPT este integrat în structura Departamentului Calculatoare al Universității “Politehnica” din Timișoara și are ca principal obiectiv strategic dezvoltarea, promovarea, integrarea și corelarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în spațiul european al cercetării, stabilind relații de cercetare cu universitățile de profil și laboratoarele de cercetare aferente din Uniunea Europeană.
 
Din componența Centrului de Cercetare în Calculatoare și Tehnologia Informației din UPT fac parte următoarele laboratoare:
 • Laboratorul A.S.C.A.  - Laboratorul Arhitecturi și Sisteme de Calcul Avansate
 • Laboratorul B.D.I.A.  - Laboratorul Baze de Date și Inteligență Artificială
 • Laboratorul I.S.  - Laboratorul Inginerie Software
 • Laboratorul S.T.R.R.P.N.S.  - Laboratorul Sisteme Timp-Real, Robotice și de Prelucrare Numerică a Semnalelor
 • Laboratorul C.M.R.S.S.I.   - Laboratorul Calcul Mobil, Rețele de Senzori și Sisteme Încorporate
​CCTI-UPT își propune să contribuie prin membrii săi la racordarea României la dezvoltarea științei și tehnicii în domeniile menționate, cu deosebire la integrarea în spațiul european al cercetării.
 
 

DSPLabs - The Digital Signal Processing Laboratories - 

http://dsplabs.cs.upt.ro
 
DSP Labs, Digital Signal Processing Laboratories din Timișoara este o componentă activă a Departamentului de Inginerie și Software, de la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu trei funcții principale:
 • Sprijinirea activităților didactice (cursuri, seminarii și laboratoare) cu studenții de la Facultatea de Automatică si Calculatoare;
 • Găzduirea si coordonarea tezei de diplomă, disertații de masterat și de doctorat;
 • Dezvoltarea proiectelor de cercetare și de aplicare stabilite cu diverse instituții și companii.

Valoarea reală a DSPLabs constă în calitatea, experiența și angajamentul membrilor echipei sale. Prin urmare, DSPLabs urmărește să extindă toate activitățile sale și proiectele de cercetare cu ajutorul noilor parteneri care utilizează la maxim toată experiența și potențialul echipei.

 

 

ACSA - B520 - Sistem de Calcul Avansat și Arhitectură - 

http://acsa.upt.ro

Reprezintă un laborator din cadrul Universității Politehnica din Timișoara.
Domeniile de cercetare pe care se axează ACSA sunt:
 • Bio-Inspired Computing (Tehnici de calcul inspirate din natură): are ca scop principal construirea de sisteme, inspirate din natură, pentru a duce calculul la o nouă dimensiune.
 • Computer Architecture and Design (Design-ul și Arhitectura Calculatoarelor): constă în dezvoltarea continuă a paradigme de calcul clasice.
 • Dependability of Computing Systems (Fiabilitatea/Dependența de Sistemele Informatice): Odată cu ascensiunea omenirii în spațiul cosmic, dependența de sistemele informatice a crescut. Astfel, sistemele de la bordul navelor trebuie să funcționeze normal pe perioade lungi de timp, atunci când mentenanța este imposibilă.
 • Quantum Computing (Calcul Cuantic): se axează pe crearea si dezvoltarea calculatoarelor cuantice.
 
 

LOOSE Research Group -

 http://loose.upt.ro/reengineering
 
Grupul de cercetare LOOSE, condus de  Dr. Radu Marinescu, este axat pe evoluția și re-ingineria sistemelor software orientate pe obiecte. 
 
Toate activitățile de cercetare ale grupului LOOSE urmează o abordare iterativă. În mediul academic, rezultatele de cercetare ale LRG sunt materializate sub formă de cursuri și laboratoare, precum și diplome de master și teze.
 
În ceea ce privește relația sa cu industria, LRG este implicat în consultanța și transferul de tehnologie, reprezentând ținta finală de implementare a cercetărilor.
 
Ca organizație, obiectivul LRG este de a reuni cercetători și studenți seniori deosebiți în informatică. În acest fel, eforturile de cercetare beneficiază de cunoștințele și flexibilitatea studenților, aceștia obținând un punct de intrare în domeniul cercetării. Această relație reciprocă între cercetători și studenți reprezintă forța motrică a LRG.