Informaţii legate de modulul pedagogic

În cadrul UPT există Departamentul de pregătire a personalului didactic, care are un program de formare psihopedagogică de nivel 1 ce se întinde pe durata a 3 ani universitari.

În acest interval sunt predate 8 discipline, iar la finalul modului se susţine un examen de absolvire a nivelului 1.

Mai multe informaţii, precum şi modul de distribuire a celor 8 discipline de-a lungul celor 3 ani de studiu se găsesc aici: http://dppd.upt.ro/index.php/studenti/disciplinele-modului-pedagogic