Burse sociale semestrul I 2017-2018

 

BURSE SOCIALE:

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 02.10.2017- 20.10.2017 LA SECRETARIAT PARTER.

SE ACCEPTĂ NUMAI DOSARE COMPLETE!

 
Documentele necesare pentru bursele sociale sunt:
1. Cerere conform paginii 2 a documentului atașat articolului (formular tip se primeşte de la secretariat sau listat de solicitant)
2. Adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
3. Copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie CI solicitant;
4. Adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi și student (pentru alte venituri, decât salariul — ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
5. Adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
6. Adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile iulie, august şi septembrie pentru PI și ianuarie, februarie, martie pentru PII (PI și PII sunt explicate în Regulamentul privind acordarea de burse și ajutoare sociale pentru studenții ciclurilor de învățpmânt universitar de licență și master, în Universitatea Politehnica Timișoara, valabil începând cu anul universitar 2017-2018), care pot fi, după caz: adeverinţă de salariu sau cupoane de pensie sau cupoane de şomaj sau declaraţie dată în faţa notarului de la marnele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate mai sus;
7. declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate mai sus.
8. numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;
 

SALARIUL MINIM NET PENTRU LUNILE IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE ESTE DE 1065 LEI.

 
În cazul bursei sociale pe caz de boală:
9. Certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul şi care se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit. b).
10. Fişa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.
 
În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinti sau provenit din case de copii:
11. Certificate deces părinţi (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul. 
 
AtaşamentMărime
PDF icon BURSE SOCIALE SEM.1 2017-2018.pdf689.13 KB