Burse şi ajutoare sociale speciale

  Dosarele se depun la secretariatele facultăților în perioada 7.11.2017-21.11.2017, conform programului de funcționare a acestora. Secretariatele au obligația de a verifica datele înscrise în cererea tip, precum si componența tuturor actelor necesare acordării bursei, sau după caz a ajutorului social special.

  Lunile luate in calcul pentru adeverințele de venit/cupoane de pensie vor fi: iulie, august și septembrie 2017

  Dosarele vor rămâne la secretariatele facultățiilor, iar la Centrul de Consiliere și orientare în Carieră din cadrul UPT va fi trimis doar tabelul centralizator până în data de 29.11.2017. Tabelul va fi transmis atât în format listat cât şi electronic, la adresa ccoc@upt.ro .

  Toate formularele necesare pot fi descărcate de pe http://www.ccoc.upt.ro/ de la secțiunea anunțuri. 

  Pentru orice alte informații, rugăm să contactați Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră – 0256 403 163
 
  Vă reamintim faptul că bursa socială poate fi cumulată cu bursa de performanță, merit sau studiu.